Ε. Χεκίμογλου: Ο άγνωστος Χ της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας – η ελληνική κοινότητα Θεσσαλονίκης