Π. Ρουμελιώτης, Μ. Ξαφά, Π. Μανδραβέλης: Οικονομική κρίση – Η Ελλάδα την επόμενη μέρα