Συζήτηση με φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου ‘Ευρωπαϊκή Ένωση: όραμα ή ουτοπία;’

  • Σάββατο 31 Μαρτίου 2012
  • Δίκτυο Ναυαρίνο

To Δίκτυο Ναυαρίνο φιλοξένησε τη συζήτηση που οργάνωσαν οι φοιτητές της θεματικής ενότητας “Δημιουργία & εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων” του τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με θέμα “Ευρωπαϊκή Ένωση: όραμα ή ουτοπία”.

Ομιλητές:

Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, επίκουρος καθηγητής στο ΑΠΘ και σύμβουλος καθηγητής στο ΕΑΠ στη θεματική ενότητα “Δημιουργία και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Γρηγόρης Πασχαλίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ και σύμβουλος καθηγητής στο ΕΑΠ στη θεματική ενότητα “Διαστάσεις πολιτιστικών φαινομένων”.

Φίλιππος Προέδρου, λέκτορας στο City College, University of Sheffield.

Τη συζήτηση συντόνισε ομάδα φοιτητών του τμήματος η οποία έθεσε τους προβληματισμούς της στους προσκεκλημένους ομιλητές για τη σημερινή πορεία και προοπτική της ΕΕ.