Παρουσίαση του βιβλίου ’1960-1990: Η χρυσή εποχή της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, αναμνήσεις διευθυντικών στελεχών’

empty