Παρουσίαση βιβλίου Δ. Καιρίδη για Κ. Καραμανλή στο Action24