Κυκλοφορία βιβλίου “Θεσσαλονίκη: Μια Πόλη σε Μετάβαση, 1912-2012″

ecard_2012_new