Παρουσίαση βιβλίου Αλ. Μαλλιά, Θεσσαλονίκη, 1 Φεβρουαρίου 2017

MALLIAS_INVITATION_THESSALONIKI