Παρουσίαση βιβλίου | Η πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. ως πεδίο αρχιτεκτονικού και αστικού εκσυγχρονισμού

  • Πέμπτη 6 Απριλίου, 7 μ.μ.
  • Αίθουσα “Μανώλης Ανδρόνικος”, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Invitation_Apr6