Προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships”/ Pre-call for applications for “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships”

ELIAMEP

To ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές για την προκήρυξη “Marie Sklodowska- Curie actions – Individual Fellowships”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships”  (MSCA-IF-2018).

O υποψήφιος ερευνητής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας αλλά δεν πρέπει να έχει διαμείνει στην Ελλάδα για περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια, και πιο συγκεκριμένα το διάστημα 14/09/2015-14/09/2018 (γενικός κανόνας κινητικότητας/mobility rule).

Το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής για υποψηφίους με διδακτορικό που θέλουν να έρθουν να διεξάγουν την έρευνά τους στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Ατομικών Υποτροφιών:  Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (European Fellowships) και Διεθνείς Υποτροφίες (Global Fellowships).

- Οι Ευρωπαϊκές Υποτροφίες αφορούν μετακίνηση του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 χρόνια.

- Οι Διεθνείς Υποτροφίες αφορούν μετακίνηση του ερευνητή σε φορέα τρίτης χώρας (όπως Αμερική) για 1-2 χρόνια και επιστροφή του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1 χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ο ερευνητής μπορεί να κάνει αποσπάσεις (secondments) σε φορείς άλλων χωρών της Ευρώπης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν φορέας υποδοχής σε 3 έργα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Curie, ενώ κατά το τρέχον έτος φιλοξενεί το έργο REPLICIAS (Architectural replicas in the scramble for the past: Politics of identity in Istanbul, Athens, Skopje), με χρηματοδότηση από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships” του έτους 2016.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, μπορούν να σταλούν μέχρι 30 Ιουνίου 2018 στο email: development@eliamep.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships” :

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

 

Pre-call for applications for “Marie Skłodowska- Curie actions - Individual Fellowships”

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) invites pre-applications from scholars who wish to spend 12-24 months at ELIAMEP, as part of the “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” Programme (MSCA-IF-2018), funded by the European Commission.

Applicants can be of any nationality but they must not have spent more than 12 months in the last 3 years in Greece (mobility rule).

ELIAMEP welcomes project proposals from doctorate holders, interested in submitting a proposal in the area of social sciences and humanities. However, priority will be given to those projects that fit best with ELIAMEP’s existing research interests and orientations and gain the support of at least one ELIAMEP senior researcher.

Fellowships take form of European Fellowships or Global Fellowships.

European Fellowships are open to researchers either coming to Europe from any country in the world or moving within Europe. The researcher must comply with the rules of mobility.

Global Fellowships are based on a secondment to a third country and a mandatory 12 month return period to a European host. The researcher must comply with the rules of mobility in the country where the Global Fellowship secondment takes place, not for the country of the return phase.

Researchers receiving an Individual Fellowship may opt to include a secondment phase in Europe, notably in the non-academic sector, within the overall duration of their fellowship.

ELIAMEP has an extensive and prestigious record of hosting international doctoral and postdoctoral fellows. Over the last years, it was host organisation in three Intra-European Marie Curie fellows, all of whom have made significant advances in their careers. Currently, ELIAMEP hosts the REPLICIAS project (Architectural replicas in the scramble for the past: Politics of identity in Istanbul, Athens, Skopje), funded by the 2016 call of the “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” Programme.

Researchers who wish to cooperate with ELIAMEP for the submission of a proposal should check that they fulfill the respective eligibility criteria and then send an expression of interest, consisting of a short CV and a two-page summary presentation of their research proposal, to: development@eliamep.gr . Expressions of interest may be submitted up to 30 June 2018.

Proposals will be pre-selected on the basis of internal evaluation and the availability of suitable supervision. Candidates will be informed of the results of the pre-selection well before the call deadline.

Further information on the call “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships” :

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html