Σύγχρονη Θεσσαλονίκη: Ανακτώντας το ρόλο της ως Πρωτεύουσας των Βαλκανίων

dialoggers

Στο πλαίσιο του προγράμματος Dialoggers του Konrad-Adenauer-Stiftung Greece and Cyprus, ο Σοφοκλής Π. Γερούλης αρθρογραφεί για το ρόλο της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια.