Λόης Λαμπριανίδης: Αναγκαιότητα για μια συμμαχία των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πνευματικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης

LoisonThessalonikiNov23

  • 23 Νοεμβρίου 2009
  • Δίκτυο Ναυαρίνο

Το Δίκτυο Ναυαρίνο υποδέχτηκε το Λόη Λαμπριανίδη για μια συζήτηση με θέμα ‘Αναγκαιότητα για μια συμμαχία των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πνευματικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης που θα επιτρέψει μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός’.

Ο Λόης Λαμπριανίδης  είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής της άτυπης Ερευνητικής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ). Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν γνωστικά αντικείμενα όπως: οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και ιδιαίτερα οι οικονομικές επιπτώσεις του ανοίγματος των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η διεθνής μετανάστευση και ειδικότερα οι συνέπειες της εισροής οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα, η χωροθέτηση της βιομηχανίας, τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, τα προγράμματα ανάπτυξης περιοχών, τη γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων και οι επιπτώσεις των περιφερειακών πανεπιστημίων στις τοπικές οικονομίες.