Η τελευταία έκδοση του ΝΝ για τη μετανάστευση εργαλείο σε πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

espa-ekpaidefsi[1]

Η τελευταία έκδοση του Navarino Network με τίτλο “Συμβιώνοντας με τη μετανάστευση” θα αποτελέσει εγχειρίδιο για τους ψυχολόγους που θα συμμετάσχουν στη Δράση 6 – Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης του έργου “Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών”.

Το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας “Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση” και σκοπό έχει την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές και η κοινωνική τους ένταξη.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή των εισηγήσεων και των απόψεων που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του προγράμματος για τη μετανάστευση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση που υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Ιούνιο 2011. Το πρόγραμμα συνδιοργανώθηκε από το “Δίκτυο Ναυαρίνο”, την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), το “Πολύδρομο” και το Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών “Μαρία Τερέζα”.