Ευάνθης Χατζηβασιλείου | Α’ Κύκλος Τέταρτη διάλεξη Ανοικτού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

chatzivasileiou

  • Σάββατο 16 Ιουνίου 2018
  • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

O Ευάνθης Χατζηβασιλείου ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας. Θέμα της εισήγησής του ήταν “Η δύσκολη πορεία του φιλελευθερισμού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα”. Ο έγκριτος Καθηγητής της Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρθηκε στο φιλελευθερισμό ως νεωτερικό φαινόμενο, ως καθεστωτικό χαρακτηριστικό της φιλελεύθερης δημοκρατίας αλλά και ως πολιτική ατζέντα. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι στην Ελλάδα ο πολιτικός φιλελευθερισμός υπήρξε συνδεδεμένος με το ευρωπαϊκό αφήγημα, σε αντίθεση με άλλες χώρες που ο φιλελευθερισμός δεν εξέφρασε ποτέ το εθνικό τους αφήγημα. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τον 20 αιώνα στην Ελλάδα υπήρξαν πολλές, με ίσως σημαντικότερη την υποχώρησή του κατά την εποχή του εμφυλίου. Επίσης επισήμανε ότι είναι άτοπο να αναζητάται ο νεοφιλελευθερισμός στην Ελλάδα του 1977 ή και παλαιότερα, αφού ως μοντέλο διακυβέρνησης κυριάρχησε μετά το ’79-’81.