28 & 30 Ιανουαρίου 2011: Διημερίδα για τη μετανάστευση στην Ελλάδα

  • 28 & 30 Ιανουαρίου 2011
  • Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Tο Δίκτυο Ναυαρίνο, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Πολύδρομο και ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα, με την υποστήριξη του Γαλλικού Iστιτούτου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν διημερίδα για τη μετανάστευση στην Ελλάδα (28 & 30 Ιανουαρίου 2011) στα πλαίσια του προγράμματος για τη Μετανάστευση και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Οι ΜΚΟ Δίκτυο Ναυαρίνο, Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Πολύδρομο και Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα υλοποίησαν από τον Οκτώβριο 2010 μέχρι τον Μάιο 2011 πρόγραμμα για τη μετανάστευση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα αφορούσε στην ανάγκη για συμμετοχικό δημόσιο διάλογο σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μετανάστευση στην Ελλάδα και την πόλη όπου κατοικούμε και περιλάμβανε μια σειρά συναντήσεων, εργαστηρίων και δημόσιων εκδηλώσεων. Στόχος του προγράμματος ήταν να συμβάλει στην δημιουργία τρόπων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μεταναστών και των οργανώσεων τους, άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση, συναφών φορέων όπως σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αυτή δραστηριοποιείται και των αρμόδιων κρατικών θεσμών.

 

 

 

Δείτε βίντεο από την εκδήλωση:

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Δημοσιεύσεις σχετικά με την εκδήλωση: