Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ

14oct_2009_3[2]

  • October 14, 2009
  • Navarino Network

In cooperation with ELIAMEP, the Navarino Network organized a panel discussion for the fellows of the German Marshall Fund who visited Thessaloniki.