Navarino Dialogues Portfolio

Π. Ρουμελιώτης, Μ. Ξαφά, Π. Μανδραβέλης: Οικονομική κρίση – Η Ελλάδα την επόμενη μέρα

  • 18 Νοεμβρίου 2010
  • Ξενοδοχείο Mediterranean Palace

Με συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, η συζήτηση που διοργάνωσε το “Δίκτυο Ναυαρίνο”, μια πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδας, με θέμα την οικονομική κρίση και ομιλητές τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη, εκπρόσωπο της Ελλάδας στο ΔΝΤ, τη Μιράντα Ξαφά και τον Πάσχο Μανδραβέλη.

Και οι τρεις ομιλητές τόνισαν πως η πιστή εφαρμογή του μνημονίου είναι μονόδρομος για την Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Ο κ. Ρουμελιώτης καλωσόρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο εξάμηνο με την πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 6% του ΑΕΠ και ζήτησε επιτάχυνση όλων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εντός του 2011. Η κ. Ξαφά επέμεινε ότι με μετατάξεις δεν λύνεται το πρόβλημα και πρότεινε απολύσεις στο δημόσιο τομέα, σε φορείς “ζόμπι” που δεν παράγουν τίποτα αλλά κατατρώνε την ικμάδα της Ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Μανδραβέλης περιέγραψε τους μύθους που κατατρέχουν το δημόσιο διάλογο και επιτέθηκε με σφοδρότητα στα κρατικοδίαιτα μέσα ενημέρωσης που παραπληροφορούν συστηματικά τον Ελληνικό λαό.

Το ακροατήριο, που αποτελούνταν κυρίως από επιχειρηματίες, επαγγελματίες και στελέχη, αναρωτήθηκε με αγωνία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και ο κ. Ρουμελιώτης εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του ότι αν τιθασευτούν τα ελλείμματά και επιστρέψει η ανάπτυξη μετά το 2012, σε συνδυασμό με την όποια βελτίωση του διεθνούς κλίματος, μπορεί η Ελλάδα να επιστρέψει στις χρηματαγορές. Όμως ο δρόμος θα είναι μακρύς και δύσκολος. Στο δρόμο αυτό, ο κ. Μανδραβέλης πιστεύει ότι η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο της πόλης-ατμομηχανής για την αναγέννηση της Ελλάδας μακριά από το αεριτζίδικο, κρατικοδίαιτο χρήμα της Αθήνας. Η κ. Ξαφά τόνισε πως στην Ελλάδα κυριάρχησαν σταλινικού τύπου νοοτροπίες και πως ο μόνος δρόμος για έξοδο από την κρίση είναι η μεταφορά πόρων και δραστηριοτήτων προς το εξωστρεφές κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή τις εξαγωγές, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Στη συζητήση συμμετείχαν:

O Παναγιώτης Ρουμελιώτης, καθηγητής της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το Φεβρουάριο του 2010, ο κ. Ρουμελιώτης είναι Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο παρελθόν, ο κ. Ρουμελιώτης διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1987-1989), Υπουργός Εμπορίου (1987), Ευρωβουλευτής (1989-1994) και Συντονιστής της Διαδικασίας του Ρουαγιεμόντ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997-1999).

Η Δρ. Μιράντα Ξαφά, σύμβουλος επενδύσεων στην I.J. Partners και ιδρυτικό μέλος της «Δράσης». Η κ. Ξαφά διετέλεσε Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2004-2010) και Διευθύντρια του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1991-1993), ενώ έχει εργαστεί ως αναλύτρια και σύμβουλος στο ΔΝΤ και σε επενδυτικές τράπεζες και έχει διδάξει οικονομικά σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ο Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή». Από το 1982 ο κ. Μανδραβέλης εργάζεται σε αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Καιρίδης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυντής του Δικτύου Ναυαρίνο στη Θεσσαλονίκη.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τους σκοπούς του Συλλόγου Αρωγής Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος «Αχτίδα». Ο Σύλλογος Αρωγής «Αχτίδα» ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη, κυρίως από αποφοίτους της τάξης του 1956 του Κολλεγίου Ανατόλια, με σκοπό την υποστήριξη του σχολείου και του συμβουλευτικού σταθμού της «Αχτίδας» στην Καλαμαριά για άτομα πάσχοντα από αυτισμό.

Δημοσιεύσεις σχετικά με την εκδήλωση:

  • November 18, 2010
  • Hotel Mediterranean Palace

The Navarino Network, an initiative of the Northern Greece Entrepreneurs Cultural Society, organized, in partnership with the Institute of International Relations of Panteion University of Athens, on November 18, 2010, at the Mediterranean Hotel of Thessaloniki, a discussion over dinner about the Greek economic crisis and its long-term consequences. Speakers at the event included Professor P. Roumeliotis of the IMF, Dr. M. Xafa of I.J.Partners and P. Mandravelis of Kathimerini daily.

All three speakers emphasized that the faithful implementation of the memorandum is a one-way road for Greece, in order to face one of the biggest crises in its modern history. Mr. Roumeliotis welcomed the progress that has been accomplished in the last semester with the decrease of the fiscal deficit by 6% of the GDP, and he requested the acceleration of all structural reforms within 2011. Mrs. Xafa insisted that the problem cannot be solved with transfers and she suggested dismissals in the public sector, in ‘zombie’ bodies that do not produce anything, but instead devour the vitality of the Greek economy. Mr. Mandravelis described the myths that victimize the public dialog and he attacked severely the government-salaried mass media of systematically misinforming the Greek people.

The audience, which consisted mostly of entrepreneurs, professionals and executives, wondered with anxiety about the future of the Greek economy and Mr. Roumeliotis expressed his restrained optimism that Greece might return in the money markets if the deficits are kept under control and growth returns after 2012, in combination with whatever development of the international climate. However, this road will be long and difficult. In this road, Mr. Mandravelis believes that Thessaloniki could take over the role of a city-steam engine towards the regeneration of Greece away from the dodgy, government-salaried money of Athens. Mrs. Xafa emphasized that in Greece prevailed Stalinist mentalities and that the only way out of the crisis is to transfer resources and activities towards the extrovert part of the economy, i.e. exports, tourism, and shipping.

Discussants:

Panagiotis Roumeliotis, Professor of International and European Economy in the Department of International and European Studies at Panteion University and President of the Administrative Board of the Institute of International Relations of Panteion University. Since February 2010 Mr. Roumeliotis is Deputy Executive Director and Representative of Greece to the International Monetary Fund. In the past, Mr. Roumeliotis served as Minister of National Economy (1987-1989), Minister of Commerce (1987), Member of the European Parliament (1989-1994) and Coordinator of the EU Royaumont Process (1997-1999).

Dr. Miranda Xafa, investments advisor at I.J. Partners and founding member of “Drasis”. Mrs. Xafa served as Deputy Executive Director and Representative of Greece to the International Monetary Fund (2004-2010) and Director of the Financial Office of the Prime Minister Konstantinos Mitsotakis (1991-1993). She also worked as analyst and advisor at the IMF and in investment banks, and has taught Economics at universities abroad.

Paschos Mandravelis, columnist at “Kathimerini” daily. Since 1982 Mr. Mandravelis works at newspapers and magazines in Athens.

The discussion was moderated by Dr. Dimitris Keridis, Associate Professor of International Relations at the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of Macedonia in Thessaloniki, and Director of the Navarino Network in Thessaloniki.

The proceeds of the event will be available for the purposes of the “Ahtida” Association for the Support of Autistic Persons of Northern Greece. The Association was founded in 1997 in Thessaloniki, mostly by alumni of the 1956 class of Anatolia College, with the purpose of supporting the school and the advisory post of “Ahtida” in Kalamaria for people suffering of autism.

Close Popup

Navarino Network uses cookies and other relevant technologies to facilitate the visit on this website; to help the user to have the best possible experience; to analyze traffic; to protect the website’s security.

By accepting the cookies settings, you agree to their use, in accordance with the Navarino Network Cookie Policy, where you can find information regarding cookies used by Navarino Network, and ways to set them up.

 

Close Popup