Affiliated Events

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Την ανάγκη για αναθεώρηση πολιτικών και πρακτικών που ακολουθήθηκαν έως σήμερα στην οικονομία και τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα ανέδειξε η διαδικτυακή εκδήλωση- συζήτηση που διοργάνωσε το απόγευμα της Παρασκευής 25/9/2020 ο πολιτιστικός οργανισμός ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Think Tank PAREMVASI (https://thessparemvasi.gr/ ) με τη συμμετοχή κορυφαίων εισηγητών από τον χώρο της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το δημογραφικό ζήτημα επισημάνθηκε και χαρακτηρίστηκε ως ένα από “τα πιο κρίσιμα”, προβλήματα για την ίδια την υπόσταση και το μέλλον της χώρας, με πολλαπλές προεκτάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις: για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, για τη μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης που δίνεται στη χώρα από την ορθή αξιοποίηση των κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης αλλά και για τις προοπτικές που έχει η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα. 

Τα θέματα ανέπτυξαν οι ακαδημαϊκοί Παναγιώτης Λιαργκόβας,  Αναστάσιος  Γιαννίτσης,  Γεώργιος Μέργος, Νικήτας Νικητάκος, Μιλτιάδης Νεκτάριος και ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Λακασάς. Συντονιστής και παρεμβαίνων στην εκδήλωση ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, Νίκος Βαρσακέλης. Οικοδεσπότες της διαδικτυακής εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Κωνσταντίνος Γεροντής και ο Γραμματέας του φορέα, Μάρκος Δανάς, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα των επόμενων εκδηλώσεων της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, μέχρι το τέλος του έτους.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία από τις τοποθετήσεις των ομιλητών.

– Ο κ. Λιαργκόβας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), μίλησε με θέμα: “Πρόταση για  ένα νέο παραγωγικό μοντέλο”.

            Αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει, όπως είπε “να θεραπεύει τρεις αδυναμίες –υστερήσεις της χώρας: την παραγωγική, τη θεσμική και τη δημογραφική και να έχει δύο χαρακτηριστικά: ανθεκτικότητα και αειφορία”.

Αναφερόμενος αναλυτικότερα στο θέμα της ανθεκτικότητας (resilience) είπε πως αυτή “δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ανθεκτικότητα αλλά και στην κοινωνική, περιβαλλοντική, δημοσιονομική και ατομική” και υπογράμμισε πως: “Μόνο μια ολιστική προσέγγιση αυτής της έννοιας δύναται να εξασφαλίσει πραγματικά αποτελεσματικές πολιτικές για την ολοκληρωμένη θωράκιση μιας χώρας έναντι μελλοντικών κινδύνων και κρίσεων” […]

“Η στρατηγική ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας περιλαμβάνει επίσης πολιτικές υπέρ της διαφοροποίησης της εγχώριας παραγωγής βάσης. Αποτελεί κοινή πλέον παραδοχή ότι η χώρα οφείλει να θέσει τις βάσεις για τη μείωση της εξάρτησης από τον τουρισμό με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στους τομείς της μεταποίησης, των ΑΠΕ και της κυκλικής οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής, των υπηρεσιών έντασης γνώσης και τεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας”.

Ο κ. Λιαργκόβας μίλησε ακόμη και για το “κρίσιμο” όπως το χαρακτήρισε “ζήτημα της κοινωνικής ανθεκτικότητας ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή της αειφορίας ή βιώσιμης ανάπτυξης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μια χώρας”. Για το δεύτερο θέμα εξήγησε πως “αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) ορίζεται ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους”. Συνοψίζοντας τα όσα είπε περί βιώσιμης ανάπτυξης υπογράμμισε ότι:

➢ Η βιώσιμη ανάπτυξη μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης οικονομικών κρίσεων και ενισχύει ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα της οικονομίας έναντι των επιπτώσεών τους (οικονομική ανθεκτικότητα)

➢ Η βιώσιμη ανάπτυξη δύναται να μειώσει συνεπώς την ένταση και συχνότητα των κλιματικών κινδύνων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία και την κοινωνία (κλιματική ανθεκτικότητα), και

➢ Οι πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης αυξάνουν την αυτονομία και ασφάλεια μιας χώρας (ανθεκτικότητα έναντι γεωπολιτικών και διεθνών οικονομικών διαταραχών).

– Ο κ. Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργός, μίλησε με θέμα: “Προβληματισμοί για ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ” εστιάζοντας στις δημογραφικές εξελίξεις που παρατηρήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα και ανέλυσε τη σημασία των εξελίξεων για τις δύο χώρες. Επικαλέστηκε στοιχεία του ΟΟΣΑ στα οποία αποτυπώνονται οι αλλαγές των τελευταίων 40-50 ετών και αυτές που προβλέπονται για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Βάσει αυτών: Το 1970 Ελλάδα και Τουρκία είχαν αντίστοιχα 8,8 και 35,3 εκατομμύρια πληθυσμό. Από το 1970 έως το 2018 τα μεγέθη αυτά έφτασαν αντίστοιχα στα 10,7 και 81,4 εκατομμύρια. Στα χρόνια αυτά στην Ελλάδα ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 1,9 εκατομμύρια και στην Τουρκία κατά 46,1 εκατομμύρια. […] Προοπτικά, οι εκτιμήσεις είναι ότι το 2050 ο πληθυσμός σε Ελλάδα και Τουρκία, αντίστοιχα θα είναι: 8,9 και 104,6 εκατομμύρια.

Ο κ.Γιαννίτσηςείπε πως τα παραπάνω δεδομένα υποδηλώνουν μια τεράστια ανατροπή σε έναν παράγοντα που επηρεάζει κάθε κρίσιμο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό μέγεθος κάθε χώρας και αναπόφευκτα, άμεσα ή έμμεσα και τις ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών.

Θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημαντικότητα του θέματος είπε πως “το δημογραφικό δεν έχει σημασία μόνο για τις ισορροπίες με την Τουρκίας. Είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη, της επενδύσεις, την αποταμίευση, τα δημοσιονομικά, το ασφαλιστικό, το βιοτικό επίπεδο και πολλά άλλα κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη που λειτουργούν ήδη καταλυτικά για τη χώρα μας. Από γενικότερη οπτική, το πληθυσμιακό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα για την ίδια την υπόσταση και το μέλλον της χώρας, με πολλαπλές προεκτάσεις. Μια κοινωνία που δεν μπορεί ούτε καν να αναπαραχθεί κινείται σε τροχιά αποδυνάμωσης” είπε χαρακτηριστικά.

– Ο κ. Μέργος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο ΕΚΠΑ, πρώην Γ.Γ. Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε με θέμα: “Αναγκαίο ένα νέο οικονομικό μοντέλο”.

Όπως είπε, “μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, τρία μνημόνια και μια πρωτόγνωρη ύφεση λόγω της πανδημίας, επιβάλλεται να ξανασκεφθούμε το οικονομικό μοντέλο της χώρας”. Επισήμανε πως “χρειάζεται να αναθεωρήσουμε την παραγωγική δομή, να διατυπώσουμε μια φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική και να ακολουθήσουμε μεθοδολογία υλοποίησης της στρατηγικής που θα στεφθεί με επιτυχία. Η σημερινή κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα να διατυπώσει ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης με στρατηγικούς στόχους την ψηφιακή μετάβαση, την έξυπνη οικονομία και την αξιοποίηση του εξαιρετικά μεγάλου δυναμικού της για μια πιο πράσινη οικονομία. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα πρέπει να αναθεωρήσει το παραγωγικό της πρότυπο, να δώσει έμφαση στους παραγωγικούς τομείς κυρίως στη βιομηχανία, να επαναπροσδιορίσει το τουριστικό προϊόν και να προσθέσει αξία στα αγροτικά της προϊόντα με μοχλό τη βιομηχανία τροφίμων”.  Είπε, τέλος, ότι “η επιτυχία μιας αναπτυξιακής στρατηγικής εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία υλοποίησής της και ότι η πρόσφατη επιτυχημένη εμπειρία διαχείρισης της πανδημίας του COVID-19 ανέδειξε τα χαρακτηριστικά αυτής της μεθοδολογίας που οδηγούν στην επιτυχία”.  Καταλήγοντας και θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία της στρατηγικής κατέφυγε σε… δανεισμό από τη λογοτεχνία λέγοντας: “Αν κάποιος δεν γνωρίζει που έχει να πάει, δεν έχει σημασία ποιον δρόμο θα ακολουθήσει”.

– Ο κ.Νικητάκος, καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου μίλησε με θέμα: “Προοπτικές Ναυπηγοεπισκευαστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα”

Παρουσίασε την κατάσταση των Ελληνικών ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων: ΕΝΑΕ (Σκαραμαγκά), Ελευσίνας, Σύρου και Ναυπηγοεπισκευαστική βάση Περάματος) και αναφέρθηκε στις προοπτικές τους σε τρεις τομείς: Αμυντικό, Εμπορικό και Μπλε Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων είπε πως τα κυριότερα προβλήματα, κυρίως των μεγάλων ναυπηγείων, είναι η εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων και η δεινή οικονομική τους θέση. Στα θετικά και σημαντικά περιέλαβε το μέγεθος του ελληνικού εμπορικού στόλου και την τεχνογνωσία του προσωπικού, κύρια στην εμπορική ναυτιλία. Για τον αμυντικό τομέα ο κ.Νικητάκος πρότεινε: α) την εμπλοκή αυτών των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού, β) τη διατήρηση της τεχνογνωσίας από ήδη ολοκληρωμένα προγράμματα (υποβρύχια, πυραυλάκατοι, κλπ) και γ) τη συνεργασία με εταιρείες ηλεκτρονικών και οπλικών συστημάτων. Στον εμπορικό τομέα είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι εστίαση σε θέματα πράσινης ναυτιλίας και κύρια σε μετασκευές (scrubbers, ηλεκτρική πρόωση) ενώ αναφερόμενος στην αποκαλούμενη “γαλάζια ανάπτυξη” μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η κατασκευής πλωτών ανεμογεννητριών για ηλεκτροδότηση κυρίως των νησιών, όπως γίνεται με τα ναυπηγεία της Αμερικής Ιαπωνίας και Βόρειας Ευρώπης.

– Ο κ. Λακασάς, Διευθύνων Σύμβουλος Olympia ElectronicsAE, μίλησε με θέμα: “4η Βιομηχανική Επανάσταση. Νέα τεχνολογία. Προοπτικές  Ανάπτυξης”. Ο ίδιος, ως (και) συγγραφέας ενός βιβλίου για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση που αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα, επισήμανε την ανάγκη εγρήγορσης για έγκαιρη και ουσιαστική προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας στις αλλαγές που επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Β.Ε.). Περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση είπε ότι: “στην Ελλάδα δεν προετοιμαζόμαστε επαρκώς για τη νέα εποχή” και εξήγησε πως με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο ίδιος με μια ομάδα συνεργατών του στο Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών μελέτησαν πόσα είναι τα επαγγέλματα που αφορούν την 4η Β.Ε. Όπως είπε: “Το νούμερο είναι λυπηρό, καθώς είναι κάτω από 4%, είναι μόλις 3,7% τη στιγμή που και το 14% δεν επαρκεί”.

Επικαλέστηκε στοιχεία του ΟΟΣΑ,σύμφωνα με τα οποία, “το 2030, το 47% των σημερινών επαγγελμάτων θα καταργηθούν και σταδιακά θα εμφανίζονται νέα επαγγέλματα που, κατά κύριο λόγο, θα χρησιμοποιούν ψηφιακές δεξιότητες, σχετικές με την 4η Β.Ε. Θα είναι, για παράδειγμα, γύρω από τις νευροεπιστήμες, τα drones, το internet of everything (που θα αντικαταστήσει το internet of things), την κβαντική τεχνολογία κ.α. Συνεπώς βλέπουμε πως υπάρχει μια μεταστροφή με την 4η Β.Ε. όπου πλέον δεν αρκεί να ελέγχεις μόνο το κεφάλαιο, κάτι το οποίο συνέβαινε στην 3η Β.Ε., όπως και δεν αρκεί να έχεις μόνο τη γνώση ,κάτι που ίσχυε τη δεκαετία το ΄90 με το “The Knowledge Society” (Κοινωνία της Γνώσης). Πλέον, πρέπει να είσαι ικανός να κάνεις σοφή διαχείριση της γνώσης και δυστυχώς, ως ελληνική οικονομία, δεν προετοιμαζόμαστε γι αυτό”. […]

Κατά τον κ.Λακασά, αντίστοιχο πρόβλημα έχει και η ίδια η Ευρώπη. Επιχειρηματολογώντας είπε ότι, αν για παράδειγμα αναζητήσουμε ένα gadget υψηλής τεχνολογίας στο χώρο των έξυπνων κινητών, των τηλεοράσεων, των laptops ή των υπολογιστών θα δούμε ότι αυτό είναι προϊόντα των λεγόμενων G.A.F.A.M, δηλαδή των: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Αυτές καλύπτουν το 80% της αγοράς στην πληροφορική και καμιά τους δεν εδρεύει στην Ε.Ε.” […]

“Η 4η Β.Ε. θα κάνει ότι ακριβώς έκαναν και οι προηγούμενες τρεις: θα καταργήσει κάποια επαγγέλματα. Το ανθρώπινο δυναμικό που δεν θα καταφέρει να μετεξελιχθεί θα μείνει είτε άνεργο είτε πολύ χαμηλά αμειβόμενο. Πάλι και πάλι στοιχεία του ΟΟΣΑ, είπε πως το 2030 θα χαθούν 800 εκατ. θέσεις εργασίας, δηλαδή το 1/5 του σημερινού παγκόσμιου δυναμικού. Βεβαίως θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και κατά την άποψή μου θα είναι περισσότερες από αυτές που θα καταργηθούν. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία και στις τρεις προηγούμενες Β.Ε. Αλλά, αν εμείς ως Ελλάδα επιμένουμε να στοιχηματίσουμε στη λάθος πλευρά, επιμένουμε να επενδύουμε βγάζοντας στην αγορά φιλολόγους, δασκάλους, καθηγητές, γυμναστές,  ενώ η παγκόσμια αγορά ζητάει πληροφορικούς, προγραμματιστές, ηλεκτρονικούς, αυτοματιστές, τότε πολύ απλά θα δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ούτε καν γκαρσόνι της Ευρώπης δεν θα μπορεί να γίνει καθώς μία σειρά από θέσεις και μεταξύ αυτών και τα γκαρσόνια, θα έχουν υποκατασταθεί το 2030 από ρομπότ. Στην Ιαπωνία υπάρχουν ήδη ρομπότ μπάρμαν.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνουμε: Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και να δημιουργήσουμε δεξιότητες με τις οποίες θα προγραμματίζουμε τις μηχανές που θα εξυπηρετούν τον άνθρωπο”.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του είπε πως “πλέον, αυτός που θα ακμάζει οικονομικά θα είναι αυτός που θα ελέγχει τα data”.

Ο κ.Νεκτάριος, καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θέμα: “Δέκα Εμβληματικές Προτάσεις Ανάπτυξης. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ”. Αναφέρθηκε εκτενώς στον γρίφο της σύνδεσης του ασφαλιστικού με το δημογραφικό αλλά και με το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα. Είπε μεταξύ άλλων πως “για τους οικονομολόγους το δημογραφικό πρόβλημα αφαιρεί τον έναν από τους δύο παράγοντες ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Ετσι απομένει η παραγωγικότητα. Σε αυτόν τον παράγοντα πρέπει να δώσουμε έμφαση αν θέλουμε να μην επαληθευτούν οι εκτιμήσεις των ξένων και ελληνικών οικονομετρικών μοντέλων που προβλέπουν μέγιστη ανάπτυξη 1% μέχρι τη δεκαετία του 2060”.

Για να αποφύγουμε αυτό, είπε ο κ.Νεκτάριος “πρέπει να προχωρήσουμε σε μία σειρά από μεγάλες εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα στην Παιδεία και το ασφαλιστικό αλλά και σε ορισμένες ακόμη που θέτουν ως στόχο της χώρας την αναδιάρθρωση με βάσει τις προδιαγραφές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Εάν δεν κάνουμε το μεγάλο άλμα δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από την ιστορική μοίρα της χώρας που είναι η φθίνουσα πορεία μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα και στη συνέχεια η ουσιαστική της διάλυση, λόγω και της γήρανσης του πληθυσμού”. 

Κατά τον κ. Νεκτάριο “υπάρχει ένα ευοίωνο στοιχείο σε αυτή την προοπτική κι αυτό είναι ότι προέκυψε το Ταμείο Ανάκαμψης, σαν πρώτο βήμα και η προσπάθεια πολιτικής ενοποίησης στην Ευρώπη” […]

“Η Ελλάδα για να έχει έναν ρόλο στην Ευρώπη πρέπει να κάνει έναν συνολικό επανασχεδιασμό και να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια που θα μας δοθούν συνδυάζοντάς τα και με ιδιωτικά για να προσεγγίσουμε τα 100 δις επενδύσεως μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄30. Έτσι θα καλύψουμε το κενό που δημιουργήσαμε στον προηγούμενη δεκαετία 2009-2019”. Καταλήγοντας τόνισε πως “πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάστηκε μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και των νέων πραγματικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν. Αν χαθεί κι αυτή, δεν νομίζω ότι θα έχουμε άλλη”.

Ο κ. Γεροντής, πρόεδρος της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, “κατέθεσε” στην εκδήλωση την ιδιαίτερη ευαισθησία που επιδεικνύει ο φορέας και τα μέλη του σε θέματα ανάπτυξης της χώρας ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δημογραφικό ζήτημα υπογραμμίζοντας την ανάγκη χάραξης σοβαρής δημογραφικής πολιτικής που θα ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση. “Πρέπει να συγκρατήσουμε τη φυγή των νέων στο εξωτερικό και να φέρουμε πίσω αυτούς που έφυγαν”, είπε και έκανε μια σύντομη περιγραφή των δυσμενών επιπτώσεων που θα έχει στην ελληνική κοινωνία το δημογραφικό πρόβλημα, όπως είναι για παράδειγμα, η γήρανση του πληθυσμού (άνω των 65 ετών)”.

Με την ευκαιρία ανακοίνωσε ότι η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πήρε την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με δύο κορυφαίους οργανισμούς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προχωρούν στην εκπόνηση ετήσιας μελέτης για την καταγραφή των πραγματικών διαστάσεων του δημογραφικού προβλήματος και τη διατύπωση προτάσεων επίλυσης αυτού. 

Πέραν αυτού, ανακοίνωσε και μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία της ΠΑΕΜΒΑΣΗΣ: τη συγκέντρωση υπογραφών μέσω της πλατφόρμας AVAAZ για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, από το Βρετανικό Μουσείο στην πατρίδα τους την Ελλάδα. Η επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου, σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση με ανάλογη θεματολογία (ώρα έναρξης 6μμ). Σε αυτήν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στην πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών πατήστε εδώ.

Η εκδήλωση της Παρασκευής μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του Live Media (https://www.livemedia.gr) και μέσω του portal “ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ”  (http://www.anixneuseis.gr) .

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν ετεροχρονισμένα την εκδήλωση μέσω του linκ:  https://www.youtube.com/watch?v=Z6S8JTFRGdw

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 22 / 9 / 2020

Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: “ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ” διοργανώνει o πολιτιστικός οργανισμός ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Think Tank PAREMVASI) με τη συμμετοχή κορυφαίων εισηγητών από τον χώρο της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Ώρα έναρξης:18:00
Λόγω των νέων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία Covid-19, η συζήτηση γύρω από το θέμα θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν μέσω του διαδικτύου.

Στη συζήτηση παίρνουν μέρος οι:

  • Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με θέμα: “Πρόταση για ένα ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ”
  • Αναστάσιος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υπουργός, με θέμα: “Προβληματισμοί για ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ”
  • Δημήτριος Λακασάς, Διευθύνων Σύμβουλος Olympia ElectronicsAE, με θέμα:
    “4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Νέα τεχνολογία. Προοπτικές Ανάπτυξης”
  • Γεώργιος Μέργος, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: “Αναγκαίο ένα ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ”
  • Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα: “Προοπτικές ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στην Ελλάδα”
  • Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θέμα: “Δέκα Εμβληματικές Προτάσεις Ανάπτυξης. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ”

Συντονιστής και παρεμβαίνων στη συζήτηση είναι ο Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

Η μετάδοση θα γίνει μέσω του www.livemedia.gr . Το link μέσω του οποίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, την ημέρα και την ώρα που προαναφέρονται, είναι το εξής:

https://www.livemedia.gr/paremvasiprooptikes

Πρόγραμμα Τηλεδιάσκεψης Σεπτέμβριος 2020

Ημερομηνία Τηλεδιάσκεψης : Παρασκευή 25Σεπτεμβρίου 2020 – ώρα 18:00


ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ημερομηνία Τηλεδιάσκεψης : Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 – ώρα 18:00

Συντονιστής – Παρεμβαίνων – Νικόλαος Βαρσακέλης, Καθ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εισηγητές:
-Καθ. Παναγ. Λιαργκόβας Παν. Πελοποννήσου, Προεδρος ΚΕΠΕ
Πρόταση για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο
-Καθ. Αναστάσιος Γιαννίτσης τ. Υπουργός
Προβληματισμοί για δημογραφικό & γεωπολιτική
-Δημήτρης Λακασάς, Διευθύνων Σύμβουλος Olympia Electronics AE
4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Νέα τεχνολογία. Προοπτικές Ανάπτυξης
-Καθ. Γεώργιος Μέργος . Οικονομικών ΕΚΠΑ
Αναγκαίο ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο
-Καθ. Νικήτας Νικητάκος Παν.Aιγαίου
Προοπτικές στην Ελλάδα ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανικής ανάπτυξης
-Καθ. Μιλτιάδης Νεκτάριος Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης . Παν Πειραιώς
Δέκα εμβληματικές προτάσεις ανάπτυξης. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλισης & Ανεργίας


Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση της 25ης Σεπτεμβρίου.
https://www.livemedia.gr/paremvasiprooptikes

Close Popup

Navarino Network uses cookies and other relevant technologies to facilitate the visit on this website; to help the user to have the best possible experience; to analyze traffic; to protect the website’s security.

By accepting the cookies settings, you agree to their use, in accordance with the Navarino Network Cookie Policy, where you can find information regarding cookies used by Navarino Network, and ways to set them up.

 

Close Popup